Brak danych
Brak danych

O projekcie

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii rozpoczął realizację projektu budowy demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z intensyfikacji nauki zdalnej w uczelniach wyższych. W obliczu nowych, pandemicznych warunków pracy studentów, pilne stało się przygotowanie odpowiedniej jakości oraz w powszechnym dostępie materiałów edukacyjnych.

Programy studiów dla wielu kierunków (medycznych, biologicznych) obejmują zajęcia z anatomii człowieka. Ćwiczenia w tym obszarze wymagają pracy na przygotowanych preparatach, którymi nie zawsze dysponują ośrodki dydaktyczne. Na ten stan rzeczy dodatkowo nałożyły się warunki ekstremalne uczenia zdalnego w czasie pandemii.

Dlatego zrodziła się koncepcja przygotowania w odpowiedniej jakości oraz w powszechnym dostępie materiałów edukacyjnych opracowanych w modelach 3D, tak aby odzwierciedlały 1:1 preparaty dostępne dotychczas tylko w salach wykładowych.

Prezentowany projekt obejmuje preparaty osteologiczne, służące studentom w opanowaniu budowy ludzkiego kośćca. Opracowanie tych preparatów wiąże się z faktem, że w stanie obecnym mamy do czynienia z niedostateczną liczbą tych preparatów, krótkim czasie zajęć, podczas których studenci mają do niego dostęp oraz kruchość sprawiają, że studenci nierzadko są egzaminowani ze struktur kostnych w rzeczywistości nigdy wcześniej nie widzianych przez nich.

Cel projektu

Dzięki zastosowaniu perfekcyjnie odwzorowanych kości, nauczanie anatomii będzie mogło zostać wystandaryzowane, także w warunkach stacjonarnego nauczania, ale przed wszystkim dostępne online.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW posiadają wysokie kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów z obszaru technologii cyfrowych, skaningu 3D, druku 3D, wirtualnej rzeczywistości, wizualizacji i analityki wizualnej.

Modele pełne - VisNow

Istnieje możliwość pobrania pełnych modeli trójwymiarowych struktur kostnych oraz ich wizualizacja poprzez wykorzystanie oprogramowanie VisNow. Adnotacje struktur anatomicznych są dostępne w języku polskim i łacińskim w plikach z rozszerzeniem pac. Modele i oprogramowanie jest dostępne dla zalogowanych użytkowników. Aby wczytać model należy użyć modułu Wavefront OBJ reader. Wczytanie adnotacji struktur anatomicznych jest możliwe poprzez moduł PAC Reader. Oba moduły są dostępne z katalogu irregular data readers.

Oprogramowanie VisNow zapewnia bogaty zbiór modułów służących do wczytywania, filtrowania, mapowania, zapisu, segmentacji, symulacji i przetwarzania danych jedno-, dwu- i trójwymiarowych.

Brak danych
Brak danych
{"transaction":[],"path":"projekt","transaction_package":[],"session_id":"55c26700d13e77ff3195a074d8dfefea"}
{"top":"top","header":"header","breadcrumb":"breadcrumb","content":"content","cookie":"cookie","content-top":"content-top","tree":"tree","model-main":"model-main","search":"search","filter":"filter","slider":"slider","content-bottom":"content-bottom","login-fixed":"login-fixed","naglowek-podstron":"naglowek-podstron","footer":"footer","sponsor":"sponsor","slider-content":"slider-content"}