Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kości czaszki
Twarzoczaszka
Żuchwa
Żuchwa (Mandibula) descriptio
Czaszka człowieka zbudowana jest z 29 kości połączonych najczęściej więzozrostami, oraz ruchomym stawem skroniowo-żuchwowym (*articulatio temporomandibularis*). Kości czaszki, które budują część mózgową (*neurocranium*) oraz twarzową (*splanchnocranium*), dzielimy na parzyste oraz nieparzyste. Żuchwa jest kością nieparzystą budującą twarzoczaskę. W okresie płodowym żuchwa jest parzystą kością i zrasta się towrząc spojenie bródkowe. Niektóre cechy żuchwy (ekspresja wyniosłości bródkowej, rozwinięcie gonionów) wykorzystywane jest do oceny płci osobnika. Jednak uważa się, że trafność diagnostyki płci na podstawie czaszki wynosi od 77% do 92%.

The human skull is made of 29 bones, connected most often by ligaments and a movable temporomandibular joint (articulatio temporomandibularis). The bones of the skull, which make up the brain (neurocranium) and facial part (splanchnocranium), are divided into even and odd ones. The paired bones that make up the brain part of the skull are the parietal and temporal bones, and the odd ones are the frontal, sphenoid and occipital bones. The paired bones that make up the facial part of the skull are the nasal bone, zygomatic bone, maxilla, lacrimal bone, palatine bone, inferior nasal concha and auditory ossicles (malleus (hammer), incus (anvil) and stapes (stirrup)). The paired bones of the facial skeleton are the ethmoid bone, vomer, mandible and hyoid bone. The bones of the skull are connected by sutures, usually 31 of them, although this number may be increased by additional sutures. Human sutures, unlike other primates, ossify on the inside of the cranial vault. The ossification times vary in individual sections of the sutures.

Brak danych
{"transaction":[],"path":"zuchwa","transaction_package":[],"session_id":"2779f0dfb87faa3f9b0f67c095911337"}
{"top":"top","header":"header","breadcrumb":"breadcrumb","content":"content","cookie":"cookie","content-top":"content-top","tree":"tree","model-main":"model-main","search":"search","filter":"filter","slider":"slider","content-bottom":"content-bottom","login-fixed":"login-fixed","naglowek-podstron":"naglowek-podstron","footer":"footer","sponsor":"sponsor","slider-content":"slider-content"}